Kệ để đồ nhà bếp 2 tầng chữ A

88,000 

Kệ để đồ nhà bếp 2 tầng chữ A, tầng dưới để các chai lọ cao, tầng trên để lọ thấp

X