VỈ HẤP TRỨNG INOX TIỆN DỤNG CHO NHÀ BẾP

25,000 

X