MÁY MASSAGE CỔ CẢM ỨNG XUNG ĐIỆN TỪ 3D THÔNG MINH

666,666 

-Máy phù hợp với dân văn phòng, người già, người gai đốt sống cổ
– Thường xuyên phải ngồi lâu, làm việc với máy tính liên tục
– Sử dụng điện thoại, máy tính bảng trong thời gian dài

X