Bộ đồ chơi cắt giấy tạo hình 240 tờ kèm 2 kéo

60,000 

Kéo rất an toàn, bịt nhựa bao quanh kéo, có lẫy để con cắt dễ hơn, nên các mẹ cho con chơi mà k lo lắng nguy hiểm j cả lại luyện cho con đc đôi tay khéo léo.

X