Bộ chậu rổ nhỏ

27,000 

Gồm chậu rửa hồng và khay rửa màu trắng.

X