Bộ vòi tưới cây chuyên nghiệp của Japan(20m) với 5 chế độ tưới

1,400,000 

Bộ vòi tưới cây chuyên nghiệp của Japan
Kích thước dây 20m
Với 5 chế độ tưới tự chọn và điều chỉnh vòi nước

X