Rượu Whisky Black Nikka Special 720 ml

400,000 

Là rượu Whisky Black NIkka được phát triển và bán rộng rãi suốt 14 năm.

X