Bếp từ Panasonic DH129T

420,000 

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đời sống ngày càng được nâng cao, với những gia đình kinh tế ổn định luôn muốn được sử dụng những sản phẩm tốt nhất và nhập khẩu chính hãng. Vì vậy, Bếp từ Panasonic DH129T đang là lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình.

X