Bộ ấm chén treo dát vàng

62,000 

Bộ sản phẩm gồm: 1 bình trà (400ml) + 6 tách trà + 1 khay đựng

X