Bộ khoá chống trộm xe máy chìa toyota

159,000 

Bộ khoá chống trộm xe máy chìa toyota sử dụng công nghệ hiện đại RFID. Hệ thống chỉ cho phép xe nổ máy khi có thẻ từ nhận dạng đã đăng ký (kèm theo khóa), nếu không có thẻ từ nhận dạng, còi sẽ hú báo động sau ngay 5 giây để cảnh báo hành vi xâm phạm xe trái phép cho chủ xe và những người xung quanh.

X