Bóng đèn led tích điện

35,000 

Khi bị mất điện đột ngột khiến chúng ta không kịp trở tay , mọi hoạt động đang làm đều phải ngừng lại . Việc sử dụng nên hay đèn dầu đều không phù hợp do ánh sáng yếu , độc hại . Sản phẩm bóng đèn led tích điện ra đời để mang ánh sáng đến cho bạn ngay cả khi mất điện

X