CRAYON – Sticker dán móng tay hình dây

40,000 

– Hình dán chất lượng, có độ dai chắc, khó bị rách.

– Muốn giữ lâu các bạn nên sơn thêm 1 lớp sơn bóng sau khi dán

X