Khay rã đông thông minh

  • Không dùng điện
  • Không sử dụng hóa chất
  • Không sử dụng sóng vi ba.
  • Tiết kiệm thời gian rã đông 2 lần
  • Sử dụng công nghệ đối lưu không khí tiên tiến, cho thời gian rã đông ngắn nhất
  • Chất lượng thực phẩm tươi nhất.
  • Kích thước: 23×17 cm
X