Lược điện chải thẳng tóc chuyên nghiệp

95,000 

Bạn đã cảm thấy chán kiểu tóc xoăn của mình và muốn quay trở lại kiểu tóc thẳng như xưa để tạo sự mới lạ . Lược điện chải thẳng tóc sẽ là giải pháp dành cho bạn . Chỉ cần 10 phút bạn sẽ thay đổi mái tóc xoăn của mình bằng mái tóc dài thẳng như được ép và ủ tóc ở các Salon Tóc chuyên nghiệp.

X