MANDOM- Giấy thấm dầu dạng Film 70 miếng

89,000 

– Giấy thấm dầu dạng film tiện lợi, dễ sử dụng.

– Mỗi gói có 70 miếng, nhiều hơn, sử dụng thoải mái hơn.

– Giấy dai, không bở nhão, thấm hút hiệu quả.

– Không thêm dầu khoáng hay phấn tránh bí bức cho da.

X