Miếng dán đa năng Fixate

Fixate mỏng và dễ uốn, giúp nó có thể bám dính với những vật có hình dạng không bình thường như chìa khóa, buộc cáp hay Go Pro,…Được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo rằng Fixate có thể giữ được những vật có giá trị một cách an toàn.

X