Nắp bồn cầu TCF8PM22

Kích thước(mm)130 × 389 × 532Khối lượng(kg)4.0

X