Nhíp nhổ mụn đầu đen Vetus

12,000 

Nhíp nhổ mụn đầu đen Vetus có thiết kế đầu nhọn, mảnh hơn so với nhíp thông thường. Phần đầu nhíp nhọn còn có thể dùng để nặn mụn bọc một cách dễ dàng.

X