Nồi cơm điện Panasonic SR-SH184-N

Phụ kiện đầy đủ
Nồi cơm điện được tặng kèm bộ phụ kiện rất phong phú gồm muỗng múc cơm, cốc đong gạo

Nắp thoát hơi đặc biệt
Nồi cơm Panasonic SR-SH184-N có nắp thoát hơi thiết kế đặc biệt không làm nhão cơm bằng cách ngăn hơi nước tụ trên nắp.

Chức năng tự bù nước tiên tiến so với các nồi cơm hiện nay

X