Panasonic F-CL338

4,050,000 

Quạt điện Panasonic 7 cánh có cảm biến nhiệt độ

X