Thác khói trầm hương chú tiểu tọa thiền trên chùa

180,000 

Thác khói trầm hương chú tiểu tọa thiền trên chùa hoạt động dựa vào sự lưu chuyển của khói trầm có hướng chảy xuống để tạo hình ảnh như một dòng thác khói. Thác khói trầm hương được sử dụng để làm sạch không khí trong văn phòng, gia đình. Được sử dụng hàng ngày hoặc các dịp lễ, Tết…

X