Thước đo laser thông minh

  1. Chức năng cân bằng, lấy mức Laser, vạch đường thẳng ngang dọc và căn vuông góc; giúp bạn dễ dàng lấy các điểm thẳng hàng hoặc đánh dấu các vị trí sao cho thẳng hàng … Với công tắc thay đổi chế độ tia Laser ngang, dọc, và 2 tia cắt vuông góc.
  2. Chức năng thước đo, thước kẻ 15 cm
  3. Chức năng thước dây rút với chiều dài thước đo 2,5 m
  4. Chức năng lấy cân bằng thủy tĩnh 3 mức ngang, dọc, 45 độ.
X