Bộ tranh vẽ 3d ma thuật cho bé

80,000 

Bảng vẽ phép thuật được trình bày dưới dạng bảng vẽ với hiệu ứng 3D.

Nó bao gồm một bảng, đứng, 4 đánh dấu màu, kính 3D và 3 màu hình ảnh.

Một bộ quy tắc phổ quát sẽ góp phần phát triển các kỹ năng sáng tạo của đứa trẻ và ngay lập tức sẽ lôi kéo anh ta, nhờ hiệu ứng lập thể của hình ảnh khi đeo kính 3D.

Các đường từ các điểm đánh dấu có thể dễ dàng tháo ra bằng vải mềm, cho phép sửa các lỗi nhỏ và sai sót, hoặc tạo lại các bản vẽ hoàn toàn mới.

Magic Drawing Board không chỉ là một bảng vẽ, mà còn là công cụ cho trí tưởng tượng và trí tưởng tượng của một đứa trẻ.

X