KOKUBO- Miếng bọt lọc rác đặt ở miệng lỗ thoát nước

9,000 

– Hút sạch các loại dầu, mỡ, rác thải, không cho chúng trôi xuống đường ống

– Sử dụng đơn giản, tiện lợi

– Hiệu quả cho các gia đình

X